A féltékeny vádlott lőfegyverével 3 percen belül végzett áldozataival.

A Nyíregyházi Törvényszék több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházra ítélte azt a 44 éves férfit, aki 2019. augusztus havában távcsővel felszerelt golyós lőfegyverével mindössze 162 másodpercen belül agyonlőtte apát és fiát a szabolcsi megyeszékhely kertvárosában. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 25 évben állapította meg. Döntött egyben a bűncselekmény elkövetéséhez használt lőfegyver, valamint a hozzá tartozó lőszerek elkobzásáról is.

A nem jogerős ítélet tényállása szerint a vádlott felesége és munkavezetője között 2019 év tavaszán érzelmi kapcsolat alakult ki, amelyről később a férj is tudomást szerzett. Noha a viszony végül megszakadt, a férfiúi önérzetében sértett vádlott képtelen volt feldolgozni a házastársi hűtlenség tényét. Kapcsolata megromlott az asszonnyal, akit arra szólított fel, hogy hagyja el a családi otthont. Másnap azonban a felesége megjelent a csábító férfi házánál, és szemére vetette családi életének megromlását. Az asszony a férfival kialakult indulatos szóváltásáról nyomban beszámolt a férjének, akinek előbb telefonon, majd személyesen is panaszt tett korábbi szeretőjének sértő viselkedéséről. A vádlott féltékenységtől és bosszúvágytól hajtva hazasietett, magához vette vadászathoz engedéllyel tartott golyós lőfegyverét, amelybe egyszerre 5 lőszert is betárazott, majd a munkavezető házához hajtott. Az autóból kiszállva vállához emelte a puskát és az udvarán tartózkodó 42 éves sértett irányába célzott lövést adott le. Ekkor a sértett előbb az udvarán próbált elrejtőzni, azután pedig berohant a házába. A vádlott második lövése azonban már célba talált: a lövedék áthatolt a bejárati ajtón, és a mögötte lévő sértett hátába fúródott.

A lövések hallatán a sértett szemközti házban tartózkodó apja az utca felé indult. A feldühödött vádlott ennek a portának az udvarára is belőtt. A lövedék a fakerítésen áthatolva a lépcsőbe fúródott. A 65 éves sértett az utcán felelősségre vonta, miközben egy mobiltelefonnal felvételt próbált volna készíteni a támadóról. Indulatos szóváltás kezdődött közöttük. Rövidesen azonban a sértett az udvarra kiszaladó unokájától értesült arról, hogy a fiát meglőtték. Segítségére indult a ház felé, mire a vádlott felszólította: „- Fordulj meg, ha meg akarsz halni!” A sértett folytatta az útját, mire a vádlott őt is hátba lőtte. Mindkét sértett a helyszínen életét vesztette. Olyan súlyos és kiterjedt sérüléseket szenvedtek, hogy életüket szakszerű orvosi segítségnyújtással sem lehetett volna megmenteni.

A vádhatóság az ítélet ellen a vádlott terhére, az „aljas indokból” elkövetés minősítő körülmény megállapítása, és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának 35 évben történő megállapítása végett fellebbezett. A vádlott és védője a tényállás téves megállapítása miatt, gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve erős felindulásból elkövetett emberölés megállapítása, végül a büntetés jelentős enyhítése céljából élt jogorvoslattal.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott a feleségét és a családját ért lealacsonyító kijelentések miatt megtorló indítékkal használt lőfegyvert a sértettekkel szemben. Az önérzetében ismételten megsértett ember dühe munkált benne, amikor nyomban agyon lőtte mindkét sértettet, noha a konkfliktust a felesége provokálta ki és gerjesztette. Az ilyen végletes önbíráskodás az emberölés bűntettéhez kapcsolódó „aljas indok” motívum megállapítására teljes mértékben alkalmas. A feltételes szabadság legkorábbi időpontjára vonatkozó ítéleti rendelkezés számottevő súlyosítása ugyancsak indokolt.

Az ügyészségi és védelmi fellebbezések alapján a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla dönt.