Diszkriminálva érzik magukat, mert hivatalosan nem ismerik el és jegyzik be az élettársi kapcsolatukat.

Románia egyike az EU azon hat tagállamának (Lengyelország, Litvánia, Lettország, Szlovákia és Bulgária mellett), ahol semmilyen törvény nem létezik, mely biztosítaná az azonos nemű pároknak, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítsenek. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságán az elmúlt években több precedensértékű döntés született, az egyik 2015-ös pedig arra kötelezi a tagállamokat, hogy alkossanak törvényt, mely az azonos nemű párok kapcsolatát a házassággal egyenrangúnak ismeri el. Ennek ellenére Romániában nem született meg a törvény, mert ezt nem tartják kötelező érvényűnek.

Mivel úgy vélik, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat lehetőségének elutasításával a román állam megszegi az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8-ik cikkelyét és Románia Alkotmányát is, az ACCEPT egyesület 21 azonos nemű (13 leszbikus és 8 meleg) pár nevében Strasbourghoz fordult. Az egyesület közleménye szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága rekord idő alatt vizsgálta meg beadványukat. 

Florin Buhuceanu és Victor Ciobotaru aktivisták, akik hat éve alkotnak meleg párt, több jogi lépést tettek azért, hogy a román állam ismerje el a kapcsolatukat. Hozzájuk csatlakozott a mostani beadvány során még húsz pár Románia különböző régióiból, akik azt szeretnék elérni, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat révén az azonos neműek hivatalosan is rendelkezhessenek közös vagyonnal, tudjanak közös hitelt igényelni vagy hivatalos ügyekben eljárni, stb.

Az Accept közleménye megjegyzi, hogy soha nem volt eddig példa rá, hogy ilyen nagy számú meleg pár kérjen Strasbourgtól védelmet.

Forrás: Foter.ro