Az Erste Csoport jó negyedévet zárt részben a javuló díjbevételi teljesítménynek, a kereskedési tevékenységen és a pénzügyi eszközöknél elért eredményben bekövetkező fordulatnak, valamint a stabil nettó kamatbevételnek köszönhetően - derül ki a kelet-közép-európai hitelintézet pénteken az MTI-hez eljuttatott jelentéséből.

Az Erste Csoport első féléves működési eredménye 24 százalékkal 1,69 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 1,36 milliárd euróról. Ebben elsődleges szerepet játszott a stabil nettó kamatbevétel, a nettó díj- és jutalékbevételek jelentős emelkedése, valamint a nettó kereskedési eredmény és a pénzügyi eszközökön elért eredmény gyors növekedése.

Mivel a régió kockázati környezete kedvező maradt 2021 első félében, a bankcsoport 83 millió euró kockázati költséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 675 millió euróval, amikor az Erste koronavírus-válság kitörésével kapcsolatos kockázatokra előre képzett céltartalékot.

Az Erste a jelentésében azt írta, hogy a csoport nettó nyeresége 918 millió euróra nőtt a tavalyi első félévi 294 millió euróról. Összevetve a koronavírus előtti évvel: a nettó nyereség 732 millió euró volt 2019 első félében.

A nettó kamatbevétel éves szinten 2,2 százalékkal 2,45 milliárd euróra nőtt elsősorban egyszeri hatások következményeként, összefüggésben az Európai Központi Bank (EKB) hosszú távú refinanszírozási programjának (TLTRO III) ausztriai és szlovákiai bevezetésével.

A nettó díj- és jutalékbevétel közel 15 százalékkal 1,1 milliárd euróra emelkedett, ami az összes díj- és jutalékbevétel-kategória, valamint minden elsődleges piac növekedését tükrözi. Jelentős a díjbevétel-növekedés a pénzforgalmi szolgáltatásoknál, a vagyonkezelésnél és az értékpapír-üzletágban.

Az átértékelési hatások is segítettek abban, hogy a nettó kereskedési eredményhez és a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége/veszteségéhez kapcsolható összbevétel elérje a 127 millió eurót, szemben az előző év hasonló időszakában kimutatott 9 millió euróval. Mindezek eredményeképp a működési bevétel éves szinten 9,2 százalékkal, 3,79 milliárd euróra nőtt 2021 első felében.

A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően az általános igazgatási költségek éves szinten 0,6 százalékkal csökkentek 2,10 milliárd euróra, amit a személyügyi kiadások 1,3 százalékos mérséklődése (1,25 milliárd euróra) is elősegített. A létszám az évkezdettől számítva 1,2 százalékkal, 45 ezer 124 főre csökkent 2021. június végére. Az egyéb igazgatási költségek némileg alacsonyabbak voltak, 0,4 százalékkal, 581 millió euróra csökkentek, annak ellenére, hogy a betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 18 százalékkal, 109 millió euróra emelkedtek.

A 2021. egészére várható hozzájárulások zöme már szerepel a kimutatásban. Az amortizáció és értékcsökkenés 2,6 százalékkal, 237 millió euróra nőtt.

A működési eredmény éves szinten több mint 24 százalékkal, 1,69 milliárd euróra emelkedett, a költség/bevétel ráta pedig 55,5 százalékra javult (a 2020. első félév 60,9 százalék). A nettó céltartalék-képzés miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (a kockázati költség) mínusz 83 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 10 bázispontot tett ki (szemben az egy évvel korábbi mínusz 675 millió euróval és 82 bázisponttal). A hitelekre, valamint kötelezettségekre és garanciákra - Ausztria kivételével - minden elsődleges piacon nettó céltartalék képzés volt jellemző, ám ezek többnyire alacsony szinten maradtak. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,5 százalékra javult (a 2020. év vége: 2,7 százalék). Az NPL-fedezeti arány 91,4 százalékra nőtt (88,6 százalékról).

A bankadók éves szinten 37 százalékkal, 52 millió euróra csökkentek, leginkább a szlovák bankadó eltörlése miatt. Jelenleg két elsődleges piacon van érvényben bankadófizetési kötelezettség: Magyarországon a teljes pénzügyi év bankadója 14,9 millió euró (az egy évvel korábban: 14,3 millió euró), az első hat hónap tranzakciós illetéke pedig 23,3 millió euró (2020. első félév: 22,3 millió euró). Ausztriában a bankadó 13,9 millió euró volt az előző évi 12,6 millió euró után.

A bevételeket terhelő adók éves szinten 105 százalékkal nőttek, 287 millió euróra.

Az éves közgyűlés 2021. májusi határozata nyomán 0,50 euró részvényenkénti osztalékot fizettek ki 2021. május 27-én a 2020-as pénzügyi évre. Ezenkívül az Erste Csoport további egy eurót tervez kifizetni részvényenként 2021 negyedik negyedévében, összhangban az Európai Központi Bank ajánlásaival és egy rendkívüli közgyűlés jóváhagyásával. A 2021-es pénzügyi évre az Erste Csoport jelenleg 1,60 euró részvényenkénti osztalék kifizetését tervezi. A folyó pénzügyi évben a részvényenkénti 0,80 euró osztalékot már figyelembe vették a szavatolótőkében.

A bankcsoport mérlegfőösszege az év eleje óta 9,4 százalékkal 303,4 milliárd euróra nőtt. Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök főként Ausztriában emelkedtek 48,4 milliárd euróra (2020. december: 35,8 milliárd euró), míg a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és más kintlévőségek állománya 24,5 milliárd euróra nőtt (21,5 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya 3,7 százalékkal 172,1 milliárd euróra emelkedett a beszámolási időszakban.

A hitel/betét ráta 83,4 százalékon állt a 2020. év végi 86,9 százalék után. A bank elsődleges Tier1 tőkerátája (CET1, végleges) 14,2 százalékra nőtt június végére.