Az ügyvéd elmondása szerint lakhatásra és autóvásárlásra ajánlották fel a 15 millió forintot.


A Szabolcs Online-on 2021. április 19-én megjelent számában „Milliókat kínált unokája felügyeleti jogáért egy szabolcsi férfi, vádat emeltek ellene” címmel közöltük a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség közleményét.

Az ügyészi tájékoztatás szerint vádat emeltek egy férfi ellen, aki 15 millió forintot ígért a menyének, ha lemond a gyermekek szülői felügyeletének és nevelésének a jogáról.

Az ügyészség hatósági eljárásban elkövetett vesztegetés miatt emelt vádat. A közlemény nyomán megkereste szerkesztőségünket a vádlottat védő ügyvéd, kérve állásfoglalása közlését.

Az apa nevében javasolta

👉 – A vádlott védőjeként eljárva tudomásom van róla, hogy a vádlott még nem kapott vád­iratot, így az újságból tudta meg a vád tárgyát, illetve annak tartalmát.


Az eljárás során a terhelt több alkalommal is nyilatkozott az alábbiakról, illetve állításainak bizonyítására okiratokat, levelezéseket csatolt.

Az ajánlat egy hosszan tartó családjogi vita egyik mozzanata, amelyet összefüggésében kért értékelni. A felügyeleti jog körébe tartozó javaslatot nem a saját nevében, hanem a gyermekek apja nevében tette meg, ugyanis ő a nyilatkozat megtételében átmenetileg akadályozva van.

A felügyeleti jogról lemondást soha nem kérte, a lakhatás nála való biztosítását a viszonyok rendeződéséig javasolta. Az ajánlat közvetlen előzménye egy, a terhelt birtokába került Messenger-beszélgetés volt, amely alapján a gyermekek lakhatása veszélybe került, ezért a 15 millió forintot lakás és autóvásárlási célra kívánta adni.

A megállapodás megkötését közjegyzői, bírósági eljáráshoz kötötte, hangsúlyozta a törvényes út igénybevételének fontosságát.

Relatív béke

👉 – A terhelt álláspontja szerint az ajánlat csak akkor lenne büntetendő, ha a jogtalan előny ígérete kifejezetten azért történik, hogy más a hatósági eljárásban a törvényes jogát ne gyakorolja.


Ilyen jognak a nyilatkozattétel, kérelem-előterjesztés, kérelem-visszavonás tekinthető. A felügyeleti jog gyakorlása nem a hatósági eljárásban történik, így az arra vonatkozó bármely ajánlat nem teszi tényállásszerűvé a magatartást. Eltérő értelmezés esetén a tartásdíj-felügyeleti jog-kapcsolattartás körében megtett valamennyi egyezségi javaslat büntetőeljárás megindítását vonja maga után.

Az ügyészség a sajtónak adott tájékoztatásából a terhelt álláspontjának közlését teljes mértékben kihagyta, amely utal arra, hogy a vádlott tényállításait nem tette a történeti tényállás részévé. Az egyoldalú tájékoztatás családjogi ügyekben nem csupán jogi szempontból aggályos.

Alkalmas arra, hogy a családtagok közötti feszültséget ismételten felszítsa, az ellentéteket kiélezze. A szülők, nagyszülők közötti feszültségnek a gyermekek a szenvedő alanyai, így végső soron ők sérülnek.

A cikkben említett jogvita végül a szülők közös felügyeletében történő megállapodásával, illetve a nagyszülői kapcsolattartás biztosításával jogerősen lezárult, és a felek között relatív békés viszony alakult ki – tájékoztatta szerkesztőségünket a fejleményekről a védőügyvéd.