Ezek közé tartozott a Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum elfogadása is. A következő időszakhoz kapcsolódó tervezés ugyanis a veszélyhelyzet idején is folytatódott.


A megyei forráskeret, valamint a különféle prioritásokra szánt összegek meghatározását hosszas egyeztetési folyamat előzte meg. Fontos változás, hogy a megyei forráskeret tartalmazza Debrecen Megyei Jogú Város fejlesztési forrásait is.

A TOP Plusz (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) intézkedések elősegítik a megyei célrendszer elérését a települési önkormányzatok komplex fejlesztési lehetőségeinek biztosításával. A további fejlesztési elképzelések a további Operatív Programok, illetve hazai támogatási rendszerek fejlesztési területeibe illeszthetők.


A TOP Plusz Operatív Program tervezet alapján 3 prioritás lett meghatározva:

👉 Versenyképes megye
👉 Klímabarát megye
👉 Gondoskodó megye

A prioritásokon belül az alábbi felhívások várhatók:

1. prioritás:
👉 Helyi gazdaságfejlesztés
👉 4-5 számjegyű utak fejlesztése
👉 Helyi és térségi turizmusfejlesztés
👉 Élhető települések, melybe többek között a zöld infrastruktúra, a csapadékvíz és kerékpárút fejlesztések is beletartoznak
👉 Szociális célú városrehabilitáció
👉 Belterületi utak fejlesztése
👉 Fenntartható városfejlesztés


2. prioritás:

👉 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek
👉 Fenntartható városfejlesztés

3. prioritás:
👉 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
👉 Szociális célú városrehabilitáció
👉 Helyi humán fejlesztések
👉 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (bölcsődei fejlesztés, óvodai fejlesztés, köznevelés)
👉 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (egészégügyi alap-és szakrendelés, szociális alapszolgáltatás)
👉 Fenntartható városfejlesztés


A települések vizsgálatánál az alábbi szempontokat kellett figyelembe venni: 

👉 290/2014. Korm. rend. szerinti besorolás
👉 szabad vállalkozási zóna települései
👉 lakónépesség
👉 népesség változás 2017-2021 között
👉 munkanélküliségi ráta megyei átlaghoz viszonyítva
👉 középfokú, főiskolai, egyetemi végzettségűek aránya megyei átlaghoz (48,18%) viszonyítva.

A Terület Célok szintjén a megye településeinek környezeti, társadalmi-gazdasági helyzete és adottságai alapján három jól elkülöníthető területi sajátosságokkal és fejlesztési igényekkel jellemezhető egység írható le:

👉 Debrecen és szoros településegyüttese
👉 Északi agglomerációs térség
👉 Déli agglomerációs térség
👉 Dinamizálódó észak-nyugati kaputérség
👉 Erősödő északnyugati kapu térsége
👉 Helyi természeti és kulturális potenciálja alapozott fejlesztések térsége
👉 Határmenti térségek és felzárkóztatásra váró peremtérség
👉 Ligetalja-Érmellék térsége
👉 Bihari térség
👉 Sárréti térség 


A teljes megyei forráskeret várhatóan 116,139 Mrd Ft, ebből mintegy 43 milliárd Debrecenhez, 73 milliárd forint pedig a többi településhez kerül. A TOP Plusz felhívások várhatóan 2021. 3. és 4. negyedévében jelennek meg, a pályázatokat a megyei önkormányzat írja majd ki.  A dokumentumot a testület elfogadta.  


Czapp Zsuzsa, a HBMÖ Fejlesztési Osztályának vezetője mutatta be az ITP-t


Döntöttek a képviselők a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról is. Erre azért volt szükség, mert kibővült a megyei önkormányzat alaptevékenységeinek köre egy jogszabálymódosítás miatt, mely szerint ettől az évtől a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatási hely szerint illetékes megyei önkormányzat látja el, az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott képzési program alapján.  

Elfogadta a közgyűlés a Hajdú-Bihari Termékdíj megalapításáról szóló határozati javaslatot is. Ennek célja, hogy a megyében előállított termékek magas színvonalát megjelenítse, a vásárlók számára egyfajta minőségi garanciát jelentsen, növelje a helyi termékek vásárlása iránti bizalmat. A díj elnyerésével lehetővé válik a „Hajdú-Bihari Termékdíj logó” feltüntetése a nyertes terméken. A díj használati jogát 3 évente, illetve szükség szerint felülvizsgálják.

Tájékoztatót hallgatott meg a testület egyebek mellett a megyei önkormányzat uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2021. évi előrehaladásáról, a folyamatban lévő nemzetközi projektek állásáról, valamint a GINOP Plusz és a Vidékfejlesztési Program aktuális felhívásairól is.