Rejtély, mikor lesz kész a ladányi rendelőbővítés

Ezekben a hónapokban kellene befejeződnie, a valóságban azonban még el sem kezdődött.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nemcsak a Sárrét menti város lakói, hanem a Püspökladány vonzáskörzetében élők is nagyon várják a központi orvosi rendelő bővítését, korszerűsítését, valamint új gyógyászati eszközökkel történő felszerelését - írja a haon.

Az egészségügyi alapellátást és szakrendeléseket nyújtó orvosi rendelőn időszerűvé vált munkákra a Területi Operatív Programban támogatást nyert a város. A pénz révén – tudtuk meg tavasszal Kiss Zsigmondtól, Püspökladány alpolgármesterétől – egy emeletet építenek rá az egészségügyi központra.

Odaköltözik a gyermekgyógyászat, a jelenlegi gyermekorvosi rendelők helyére pedig a védőnői szolgálat megy. Ez a projekt az orvosi eszközök beszerzését is tartalmazza.

A beruházással kapcsolatban (melynek támogatási összege bruttó 93,2 millió forintos) valami nincs rendjén. Az évekkel ezelőtt sikeresnek nyilvánított épületbővítési, eszközfejlesztési pályázat nyomán a munkálatoknak ugyanis ezekben a hónapokban kellett volna befejeződniük, ám valójában még el sem kezdődtek.

Információink szerint a kivitelezővel szerződést bont az önkormányzat, és új közbeszerzési eljárást ír ki…

Négyből kettő

A képviselő-testület a megvalósításra beérkezett négy pályázat közül kettőt fogadott el, majd az ez év eleji egyik határozatával a legalacsonyabb árú ajánlattevőt hirdette ki győztesnek: egy budapesti társaságot. A második helyen egy püspökladányi vállalkozás végzett, és az ő ajánlata is belül volt a támogatási összegen.

A gyógyszertár és az orvosi ügyelet földszintes épületszárnya körül a nyár elején kezdődött „mozgolódás”, kivágtak néhány fát, építőanyagot hoztak, és hozzákezdtek a falazat felrakásához. Az építkezéshez értőktől – lévén én is püspökladányi – hallhattuk, hogy nem lesz ez így jó, mert nem erősítették meg a lapos tetőt, hanem csak úgy mindenféle előkészület nélkül elkezdték a falak építését. A kétkedőknek igaza lett; körülbelül két hét elteltével abbamaradt az építkezés, a munkások elmentek, a falakat körülbelül ötöd-hatod készültségben hagyták, azóta is bástyaként meredeznek. Az építőanyagot pedig úgy hagyták ott, mintha másnap folytatnák az egészségügyi központ európai uniós támogatásból megvalósuló bővítését.

Azóta jóval több mint egy hónap telt már el, az építkezés áll. Vissza sem bontják és tovább sem építik a majdani gyermekorvosi rendelő falait.

Mindent és jogszerűen

A beruházás leállításával és az orvosi rendelő bővítésével, korszerűsítésével, befejezésének idejével kapcsolatos kérdéseinkkel Kiss Zsigmond alpolgármestert kerestük meg. A városvezető-helyettes nevében Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezetőtől kaptunk választ.

Mint írja, a beruházás kivitelezésének tetemes csúszása az építőipar leterheltségének következménye. A városi önkormányzat az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése, valamint az engedélyeztetés után négy nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyílt közbeszerzési eljárás azt jelenti, hogy aki a felhívásban és egyéb jogszabályokban szereplő előírásoknak megfelel, az pályázhat, ezzel a megoldással is három eredménytelen eljárás volt, majd a negyedik eljárás volt eredményes. Ebben az eljárásban egy nyertest hirdetett ki a képviselő-testület. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően több településen valósulnak meg fejlesztések, így az építőipari vállalkozásoknak bőven akad munkája.

A kivitelező azonban nem a kiviteli tervben szereplő előírásoknak megfelelően kezdte meg az építkezést – folytatta válaszát az irodavezető. A hibát az önkormányzat műszaki ellenőre azonnal jelezte a kivitelezőnek. Ezt követően a városvezetés leállíttatta a munkavégzést, és felszólította a kivitelezőt a megépített falak lebontására és a kiviteli tervekben szereplő előírások betartására. A nem a kiviteli tervben szereplő előírásoknak megfelelően történő építkezésre tehát azonnal reagált az önkormányzat. Konzultációt hívott össze több alkalommal, észrevételeit, kifogásait írásban is közölte a kivitelezővel, azokat az építési naplóba is bejegyezte. Ezzel az önkormányzat a hatályos jogszabályokat maradéktalanul betartotta. A nem megfelelő munkavégzés hiánya miatt a képviselő-testület a szerződés felbontása mellett döntött. Mivel a visszabontás elrendelése a kivitelező hibája okán történt, az önkormányzat érvényesíteni fogja a szerződésben foglalt biztosítékokat. A testület emellett határozott arról is, hogy új közbeszerzési eljárást folytat le.

Több tényező is befolyásolja

– A kivitelezés idejét több tényező is befolyásolja: a közbeszerzési eljárás eredményessége, az időjárás, valamint előre nem látható körülmény is – áll Nyékiné Katona Hedvig válaszában.

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések