Nem lehet szótlanul elmenni az úgynevezett “Sargentini jelentés” mellett! Van egy roppant kényes kérdés, amivel Európa “nyugati” és “közép” (Lengyelország és Magyarország) része egyre inkább szemben áll egymással. Egy olyan szempontot szeretnénk bemutatni, amellyel a mostani közbeszéd nem igazán foglalkozik.
Ez a szexuális “kisebbségek” extra jogainak törvényerőre emelése. A “Sargentini jelentés” felsorolja azokat a pontokat amelyek szerint Magyarország nem jogállam.

Ebből a szövegből idéznénk két bekezdést:

“Mivel Magyarország alkotmányában elavult és konzervatív meggyőződésen alapul a család fogalmának meghatározása („házasság, illetve a szülő-gyermek viszony”); mivel az azonos neműek házassága tiltott.”

“Sajnálatosnak tartja a család fogalmának szűk meghatározását, ami megkülönböztetést jelent az élettársakkal és az azonos nemű párokkal szemben; emlékezteti Magyarországot, hogy tilos a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés;”

Mit is jelent ez magyarul? Magyarország nem jogállam, mert az alkotmányban a házasság definiciója egy nő és egy férfi közötti törvényes kapcsolat. Sargentini és a hasonló mentalitásúak szerint ez “elavult és konzervatív meggyőződés”. Magyarországon az alkotmányból következően, nincs állami-jogi szempontból homoszexuálisok (és egyéb verziók) közötti házasság, és nem fogadhat örökbe gyermeket homoszexuális “család”.

Mint érzékelhető, a homoszexuális házasság és család fogalmának erőltetését egy “progresszív” világszemlélet képviseli, amely ateista, materialista és liberális. De van egy másik, egy spirituális szempont is, amely nem kap elég teret a közbeszédben.

Egy ilyen gondolatot szeretnénk most megosztani Rudolf Steinertől 1918-ból, a XXI-század elejére vonatkoztatva.

“A szellem nélküli életfelfogás, ha egyszer bekövetkezne, az alábbiakhoz vezetne: káros hatású orvostudományra, a szexuális ösztönök borzalmas tévút útjára és a természeti erők szellemi felhasználása révén rettenetes beavatkozásokra a mechanikai világban. A szellem nélküli világnézet nem tudná mindezt áttekinteni, és nem tudná belátni, hogy tévúton jár – ugyanúgy, mint ahogy az alvó ember sem láthatja a betörőt, aki ki akarja rabolni, legfeljebb később veszi észre, hogy mi történt, amikor már felébredt. De akkor ez nagyon rossz felébredés lenne az emberiség számára.

Mert különben örülne a gyógyászati anyagok ösztönös kibővítésének és a gyógyszeres kezeléseknek, és jó érzés töltené el a szexuális élet abnormális ösztöneinek kiélésében, és dicsérné ezeket az eltévelyedéseket, mint az emberfelettiségnek, az előítélet nélküliségnek és az elfogulatlanságnak magasabb fokú formáit.

A csúnya bizonyos értelemben széppé fog válni és a szép csúnyává és mindezt észre sem vennénk, mert természeti szükségletnek tekintenénk. Ez azonban letérés lenne arról az útról, amely az emberiség számára elő van írva.”

Utószó: Rudolf Steiner szellemtudományos világképe szerint az ember a fogantatástól ember és nem a születéstől. Ez az idea szintén benne van a magyar alkotmányban, amiért szintén támadásnak van kitéve, ugyanettől az ateista-liberális körtől.