Breaking News

Hirdetés

Kedves Anyaországi Magyarok! Nyílt levél a magyarokhoz, egy erdélyi magyar édesanyától

“Kedves Anyaországi Magyarok!
Mi Erdélyi magyarok szomorú szívvel szembesülünk nap, mint nap azzal, hogy sokan közületek minket, erőszakkal elszakított magyar embereket gyaláztok, szidalmaztok, úgy hogy fogalmatok sincs arról, hogy a történelem során mennyi mindent letettünk az asztalra és arról sem, hogy a megmaradásunkért, magyarságunkért, mennyit harcolunk a mai napig!

Minden egyes alkalommal megforgatjátok a tört a szívünkben, mikor azt mondjátok nekünk Erdélyi, Kárpátaljai, Vajdasági, Újvidéki, Felvidéki magyaroknak, hogy román, ukrán, szerb, szlovák, mert mi tiszta szívből magyarnak valljuk magunkat!!!!

Vádaskodtok, ítélkeztek felettünk és folyamatosan támadtok minket.

Mi a hazánkat nem áruljuk el, mindig is tartottuk a hátunkat és foggal körömmel védtük a magyarságot és a magyarságunkat, ami sokszor embert próbáló volt.

Kedves Magyarország mostani határain belül élő, minket ellenségként kezelő emberek! Mit szólnátok, ha most mi vissza kérnénk tőletek azokat a nemes embereket, akik nálunk születtek, és akikkel a nagyvilág előtt büszkélkedtek, dicsekedtek, és akikről tereket, utcákat, színházat, akadémiát, iskolát, egyetemet neveztetek el? Mi lenne, ha azt mondanánk nektek, ha mi nem kellünk, akkor ne kelljenek azok a híres magyarok sem, akik mindent megtettek minden magyar emberért, de Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban, Újvidéken, vagy Felvidéken születtek?

Mikor ti minket, románoztok, szlovákoztok, ukránoztok és szerbeztek, akkor velük is ezt teszitek és akkor mondhatni, amikor őket emlegetitek, akkor Más Tollával Ékeskedtek!

Tudjátok, ha nem lennénk mi, akkor nem énekelnétek Kölcsey Himnuszát, hisz ő is Erdélyi.

Este nem olvashatnátok Benedek Elek apó gyönyörű meséit. Mátyás király igazságához sem lenne sok közötök, hisz ő is Kolozsvár ajándéka minden magyar számára. A jó öreg Toldi Miklós, ha napjainkban élne, akkor lehet, hogy nehéz kővel dobálna meg benneteket, ha lerománoznátok. Arany János, Ady Endre, Áprily Lajos, ha ma élnének, akkor fájdalmas verseket írnának arról, hogy még a sajátjaik között is számkivetettek lettek.

Tamási Ábele még a székely humor ellenére is szív hasogatóbb lenne, mert nem csak a román hatalom ellen lázadna, hanem szomorúan kellene tudomásul vegye, hogy saját kutyája is megugatja. Wass Albert a mai helyzetet pedig sokkal nehezebben viselné, mint a száműzetést.

Egy szó, mint száz itt a sok kincs, amit mi Erdélyi, Kárpátaljai, Vajdasági, Újvidéki, Felvidéki magyarok adtunk minden magyarnak, gazdagítva vele a magyarságot és a Hazát:Erdély adta:
- Kölcsey Ferenc Himnusza
- Tamási Áron író
- Benedek Elek apót, írót, népmese gyűjtő
- Mikes Kelemen író
- Wass Albert író
- Nyírő József író
- Sütő András író
- Orbán Balázs Székelyföld író
- Kemény János író
- Jósika Miklós
- Arany János költő
- Ady Endre költő
- Áprily Lajos költő
- Dsida Jenő költő
- Kányádi Sándor költő
- Szilágy Domokos költő
- Páskándi Géza költő
- Reményik Sándor költő
- Apáczai Csere János pedagógiai író
- Kallós Zoltán néprajzkutató
- Tinódi Lantos Sebestyén zeneszerző, lantos
- Bartók Béla zeneszerző, gyűjtő
- Székely Bertalan festő
- Paál László festő
- Jakó Zsigmond tudós
- Benkő Samu művelődéstörténész
- Márton Áron mártír püspök
- Teleki Sámuel felfedező
- Körösi Csoma Sándor ős hazakutató
- Brassai Sámuel polihisztor
- Károli Gáspár biblia fordító, lelkész
- Bolyai János matematikus
- Bolyai Farkas matematikus
- Hunyadi János törökverő
- Hunyadi Mátyás Király
- Báthori István fejedelem
- Bethlen Gábor fejedelem
- Bocskai István fejedelem
- Rákóczi György fejedelem
- Apafi Mihály fejedelem
- Thököly Imre fejedelem
- Rákóczi Ferenc fejedelem
- Székely Mózes fejedelem
- Toldi Miklóst vitéz nemes
- Dózsa György hadvezér
- Wesselényi Miklós politikus
- Mikó Imre politikus
- Kiss Ernő honvéd altábornagy
- Nagysándor József honvéd vezérőrnagy
- Jávor Pál színész
- Vaszi Levente énekes
- Keresztes Ildikó énekesnő
- Molnár Levente operaénekes
- Tőkés László forradalmár
- Erőss Zsolt hegymászó
- Miklós Edit síző

Kárpátalja:
- Munkácsy Mihály festő
- Beca József labdarugó, olimpikon
- Edvin Márton művész
- Bódi László Cípő, Republic énekese
- Pákh Imre műgyűjtő

Felvidék:
- Ballasi Bálint költő
- Kassák Lajos költő
- Reviczky Gyula költő
- Sajó Sándor költő
- Tompa Mihály költő
- Jókai Mór író
- Madách Imre író
- Márai Sándor író
- Mikszáth Kálmás író
- Dobó István egri várvédő, erdélyi vajda
- Bercsényi Miklós szabadságharcos
- II Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem
- Vak Bottyán kuruc generális
- Andrássy Gyula politikus
- Batthyány Lajos mártír miniszterelnök
- Lahner György honvéd vezérőrnagy
- Klapka György hadügyminiszter
- Pázmány Péter esztergomi érsek
- Boldog Salkaházi Sára szerzetesnő
- Wick Béla katolikus pap, történész
- Eszterházy Károly egri püspök
- Csontváry Kosztka Tivadar festő
- Szinyei Merse Pál festő
- Kodály Zoltán zeneszerző
- Kempelen Farkas tudós, feltaláló
- Feketeházy János Szabadság híd tervezője
- Dohnányi Ernő zeneszerző
- Blaha Lujza operaénekesnő
- Kaszás Attila színész
- Ghymes együttes

Újvidék, Vajdaság:
- Tamkó Sírató Károly költő
- Vidor Gyula író
- Balázs Attila író
- Molnár Erik történész
- Lázár Vilmos honvéd ezredes
- Schweidel József honvéd vezérőrnagy
- Beda Tibor festő
- Berczik Zoltán Európa bajnok, asztalteniszező
- Szeles Mónika teniszező
- Varga Izabella színésznő
- Szőke Zoltán színész
- Rúzsa Magdolna énekesnő

Őrvidék:
- Liszt Ferenc zeneszerző

Muravidék:
- Zrinyi Miklós költő, hadvezér
- Damjanich János honvéd vezérőrnagy

Szeretném, ha megértenék, hogy mi nem akarunk semmit elvenni tőletek, sőt, a történelem során csak gazdagítottuk szép anyaországunkat.

Mi nem most váltunk magyar állampolgárrá, mi azok voltunk, csak elvették tőlünk és nem is kérdezték bennünket, hogy akarjuk-e ezt.

7 megjegyzés

Géza Németh írta...

Kedves erdélyi magyar édesanya!
Elkeseredettségét, fájdalmát mélyen megértem. Kisebbségben élni – még a világ legfejlettebb demokráciáiban is – nagyon nehéz. Különösen nehéz és fájdalmas lehet, ha anyaországukban is tapasztalnak bizonyos fokú kirekesztettséget. Ám nem szeretném, ha általánosítana. Önnek is nagyon jól kell tudnia, hogy a „románozás”, „szerbezés” csak ostoba, rosszindulatú, maroknyi anyaországi magyarra jellemző, az óriási többség nem így gondolkodik. Az Ön sorai sokunk számára éppen úgy kirekesztőek és megbélyegzőek, mint amivel Ön az anyaországi nemzettársait vádolja. Mi, itthoniak is gyakran halljuk ám, hogy mennyivel különb magyarok az anyaországiaknál pl. az erdélyiek.
Örültem volna, ha például arra is kitér, hogy mindazok mellett, amit a határon túliak adtak a nemzetnek, mennyi mindent kaptak és kapnak a mai napig az anyaországtól. Ezért nem kell hálásnak lenniük, ez Önöknek erkölcsi alapon jár. A híres, határokon túl született magyarokkal kérkedni - nos, ez már megint szembeállítása az anyaországiaknak és a külhoni magyaroknak. Ha nem lennének Önök, írja, akkor mi nem énekelnénk Kölcsey Himnuszát? Éppenséggel énekelhetnénk, ugyanis a zenéjét egy az anyaországban született ember, Erkel Ferenc szerezte, Kölcsey pedig már régen nem volt Erdélyben, amikor a himnuszt írta. Önök viszont nem szavalhatnák a Szózatot, mert azt szintén egy anyaországi költő írta, zenéjét az itt született Egressy Béni szerezte. Nem mondhatnák el – pl. ma, március 15-én – a Nemzeti dalt, mert Petőfi Sándor a mai határokon belül született. Ugyanúgy, mint Deák Ferenc, „a haza bölcse”, vagy Kossuth Lajos, Táncsics Mihály, Katona József, Jókai Mór, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Semmelweis Ignác, Kodály Zoltán, József Attila, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Magda, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Örkény István, Kertész Imre, Esterházy Péter, Szent-Györgyi Albert, Eötvös Loránd, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Neumann János, Teller Ede, Gábor Dénes, Oláh György, vagy éppen Puskás Öcsi, Papp Laci, Albert Flórián, Egerszegi Krisztina és még nagyon sokan mások.
Látja, ugye, mennyire értelmetlen egymásra licitálni, hogy melyik országrész kit, mit adott a nemzetnek.
Üdvözlettel egy anyaországi nyugdíjas

Monique írta...

"Kölcsey pedig már régen nem volt Erdélyben, amikor a himnuszt írta."- Nem azt írta, hogy akkor még ott élt, hanem ott született!

Monique írta...

Ön Géza felsorolt egy rakás határon belül született embert, csakhogy ennek nem volt értelme, mert nem a határon túliak néznek le bennünket, és beszélnek rólunk utálattal, hanem az anyaországiak róluk, és erre írta a hölgy, hogy nem kellene lenézni őket, mert nagyon sok hírességet adtak nekünk! És ez igaz!

mvenci1 írta...

Nézzük csak meg szinte mindenik Ön által felsorolt hiresség származási családvonalát...meglepődik ismét....

Mojka írta...

Mi lenne az a csoda, ami folytán elfelednénk sértôdöttségünket és végre az összetartozás átvehetné az utálkozás helyét? Mit jelentenek a határok, ha van egy összetartó nép? Amíg a sértôdöttség, az utálat, a gonosz versengés elveszi figyelmünket és energiánkat nincs idônk a szeretetre, elfogadásra, odafigyelésre, pedig csak úgy tudunk majd kimászni az átok árnyékából. Sikerülni fog!

Imre Ibolya írta...

Nem a származások miatt megy az utálkozás, gyűlölet! Itt a gyűlöletkeltés főleg azóta van, amióta a szavazás a tét! Hiszen a Romániai forradalom idején nagyon sok szeretettel fogadták az Anyaországi magyarok az Erdélyből érkezőket és ment is ki rengeteg segélyszállítmány évekig. Aztán jött a harc a szavazatokért...és megölte a testvéri szeretetet!!! Az erdélyiek TÁPOSOK-nak csúfolják a Magyarországi magyarokat, azok meg fordítva szidalmazzák, hogy megvásárolhatók a szavazatukért. A szeretetnek sajnos már nyoma sincs!!!

Tibor írta...

Egy anyaországi költő, Varga Tibor, aki erdélyi székely felmenők leszármazottja, az alábbi versében küldi szeretetét külhoni vértestvéreinek (a vers a dévai Corvin Kiadó gondozásában kizárólag Erdélyben megjelent, Pete László Miklós által szerkesztett Magyarok vagyunk Európában című antológiában, valamint a költő Mélységek fölött című önálló kötetében jelent meg, de olvasható a Napsziget online felületén is.): http://www.magyarparnasszus.hu/blog/sz%C3%A9kely-le%C3%A1nyok