...

A fegyvergyáros Ferenc pápa megsértette a hozzá elzarándokolt székelyeket

Ferenc  pápa, a Márton Áronért, a vértanú püspök szentté avatásáért Erdélyből hozzá elzarándoklóknak azt volt képes mondani, hogy ő Erdélyből csak Drakulát ismeri. Ezt bírta mondani a zarándokoknak a személyes találkozáson a pápa. Kinek a szégyene ez? Hát nem Márton Ároné és nem a derék székelyeké az biztos!
Megható volt olvasni a székelyek beszámolóját a római zarándoklatukról, egész az utolsó bekezdésig. Azt érdemes szó szerint idézni:
„A felcsíki zarándokok képviselői – Borboly Csaba megyei tanácselnök, Gábor Zoltán és Incze Sándor – az általános audiencia végén, több száz más személy között, néhány szót válthattak magával a Szentatyával. „Romániából, Erdélyből jöttünk az énekesekkel, és egykori püspökünk, Márton Áron szentté avatását szeretnénk kérni Öntől. Erdélyben élt, és ő a mi hősünk.” – kérte a Szentatyát Borboly Csaba, hozzátéve, hogy szívesen látjuk Erdélyben, Csíksomlyón. Megáldalak – válaszolta a pápa, majd mosolyogva megjegyezte: „Egy dolgot ismerek Erdélyből, Draculát.”
Hogy első dühömben mi volt az első reakcióm erre az utolsó mondatra, az egyáltalán nem tűrne nyomdafestéket…

Adva van itt egy pápának mondott személy, aki mosolyogva annyit mond a reá, mint Krisztus földi helytartójára fölnéző, mélyen hívő székelyeknek, hogy

életében még csak nem is hallott a vértanú püspökükről, Márton Áronról, ellenben a celebvilág, és a sátánisták kedvencéről, a vérszívó Drakula grófról annál inkább.

Ám ennél is dühítőbb, sőt ijesztő, hogy nem is szégyenli ezt a végtelen sötétséget. Jó fejnek hiszi magát ezzel a megjegyzéssel is.

Érthető hát, hogy miért is várjuk tőle hiába Európa megmentését, a katolikus hívők képviseletét.

Ő valami egészen mást képvisel…

Ja és kíváncsian várjuk, hogy mikor derül ki, hogy a Szíriába és Irakba gyártott lőszergyárnak kik is a tulajdonosai.

2 Megjegyzések

renatat82 üzenete…
Már több tucatnyi katolikus püspök jelez, hogy nem érvényes a pápasága, és a pápaválasztó bíboros is dicsekszik vele, hogy ők, a római maffia választatták meg, kánonjogilag így érvénytelenül. Mikor Benedeket kényszerítették a lemondásra -s mint fogságban élő, szabadulásáig feltehetően Ő sem érdemi pápa, de az élete veszélyben van, főleg, ha megszólal.... még várunk Tőle egy nyuilatkozatot, és a vértanúhalált paptársaival... Imádkozzunk Értük! A Fatimai Titok beteljesülése, A Szűz Szeplőtelen Szívének győzelme, Fia Földi eucharisztikus dicsőséges uralma közeledik!
Unknown üzenete…
Nem tudom ki a cikk irója de remélem nem keresztény mert ha az volna akkor tudná,hogy az egyházat a Szentlélek vezeti,és abban biztos vagyok,hogy a mélyen hivő székelyek nem engedik igy kiforditani a beszámolójukat!Dehát mindenáron el kell adni a cikket,ja és a Pápát meghivni az ország legfelső emberének a tisztje.
Hirdetés