Időjárás:Időjárás

Sóvágó kérte Viktortól, s megkapta: egy évtized után lehet multifunkciós csarnok Hajdúszoboszlón?

Kormány, Fidesz és Viktoralázás után...
A közösségi médiát gyakran fürkésző hajdúszoboszlóiak az elmúlt napokban észrevehették, hogy városunk polgármestere, Dr. Sóvágó László a saját facebook oldalán közzétett egy Orbán Viktor miniszterelnök Úrnak címzett nyílt levelet, melyben – röviden összefoglalva – anyagi támogatást kér kormányunktól, hogy multifunkciós sportcsarnok épülhessen Hajdúszoboszlón.

Sok hajdúszoboszlói örömmel vehette tudomásul, hogy a város fejlődése érdekében, a kormányt sokszor nyíltan, olykor hevesen bíráló polgármesterünk most támogatást kér a Miniszterelnöktől. Aki esetleg nem olvasta még, annak eláruljuk, hogy ebben a levélben megfogalmazza, hogy bár rendelkezik a város sportlétesítménnyel, azonban az nem elégíti ki az igényeket, és a közvélemény egy új, a mai követelményeknek megfelelő spotcsarnokot kíván. Indokként a vendégéjszakák és az azzal együtt járó idegenforgalmi lehetőségek szélesítését említi, továbbá azt, hogy pályázati úton – annak hiánya miatt – nem tudnak létrehozni ilyen létesítményt és ebből adódóan a kormány támogatását kérik. Példaként több települést említett, (pl.: Dunakeszi, Bicske, Cegléd, Monor, Bonyhád, Csurgó) melyek az elmúlt időszakban (2015-2016) kormányzati támogatás segítségével sportcsarnokot tudtak építeni. A levél zárásaként pedig Hajdúszoboszló elhivatottságát tünteti fel azzal, hogy az 1,5 milliárd forintra becsült összeg 15%-át, azaz 225 millió forintot önerőként biztosítana a város.

Mielőtt mindenki kész tényként kezdené elkönyvelni a sportcsarnok létrejöttét, először tegyük fel a kérdést, hogy miért most és miért így készült el ez a levél, továbbá volt-e bármilyen előzménye ennek a történetnek?

Kezdjük ott az egészet, hogy a levél lényege: pénzt kérünk egy sportcsarnok építésére. Aki nem követi figyelemmel a testületi üléseket, abban joggal fogalmazódik meg a kérdés, hogy: „Csak így egyszerűen levélben? Semmi konkrétum? Ezzel így nem fognak foglalkozni!”  Azonban a május 18-i képviselő-testületi ülésen, ahol az alpolgármester ez ügyben tett előterjesztését elfogadták, a polgármester elmondása szerint először egy levelet akarnak küldeni a kormánynak, amelyben a szándékukat akarják kifejezni egy sportcsarnok építésére és ehhez kérnék a támogatást. Ha a kormány pozitív választ ad, vagyis egyáltalán hajlandóságot mutat arra, hogy támogasson egy ilyen ötletet, akkor elindulhat az egész folyamat tanulmánykészítéssel, koncepciótervvel és a nagyon fontos lobbizás „intézményével”.

Mi a baj ezzel? Megvalósul a „fordítva ülünk a lovon” esetköre. Mindenki elégedett lenne, ha a kormány valóban érdemben foglalkozna az üggyel, de egy ilyen egyedi elbírálású kéréshez nélkülözhetetlenül szükséges egy koncepciótervet készíteni, melyet a polgármester nem csatolt ehhez a levélhez, így nyilván a kérés nem megalapozott, ezáltal a magyar kormánynak nincs lehetősége érdemben foglalkozni vele és egy ilyen komoly összeg odaítéléséről dönteni. A sportcsarnok megépítéséhez szükséges koncepció tervnek minimálisan tartalmaznia kell a megvalósítási helyszínt, a létesítmény funkcióját és méretét, valamint egy kihasználtsági tervet, mely meghatározná a fenntartási és üzemeltetési költségét.

Mielőtt valaki azt hinné, hogy ezt teljesen a semmiből kellett volna elkészíteniük, annak eláruljuk, hogy 2006-ban (már több mint 11 éve!) az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. (az akkori képviselő-testületi döntés alapján) elkészített Hajdúszoboszló számára egy tanulmányt, melyben az alábbiak is olvashatók:

„A városnak szüksége van egy multifunkcionális központra, amely alkalmas sporttevékenységek, kulturális rendezvények, valamint egyéb rendezvények fogadására. A városnak szüksége van egy kb. 4000 m²-es, 2 szintes, beültethető pályarésszel rendelkező központtal, amely kb. 2000 férőhellyel alkalmas kosár-, kézi-, röp- és tollaslabda, teremlabdarúgás, stb. labdajátékok pályaigényét kiszolgálni, olyan formában, hogy akár nemzetközi versenyek, sportrendezvények fogadására is alkalmas legyen. A felső szinten helyezkednének el a pályák, kisebb edzőtermek, az alsó szinten pedig az öltözők, kiszolgáló helyiségek. A megvalósítás nagyjából 1,2 milliárd Ft költség igényű.”

A történethez szorosan hozzákapcsolódik, hogy 2015-ben munkacsoport is alakult e témakörrel kapcsolatban, mely megpróbálta a projektcél erősségeit és gyengeségeit is feltárni, de sajnálatos módon 2016-ban sem történt előrelépés, holott ez időszakban jelentős kormányzati források lettek megítélve a sportberuházásokra a polgármester nyílt levelében felsorolt városoknak is.

Szintén a sportcsarnok ötletéhez kapcsolódik, hogy a néhány héttel ezelőtt megjelent Pávai Vajna Ferenc Terv kiadványában – melyet az önkormányzat adott ki – az olvasható, hogy többfunkciós rendezvénycsarnok épülne a Gábor Áron – Szent Erzsébet – Bródy Sándor utca által határolt ingatlanon GENIUS PALACE néven. Az már csak „hab a tortán”, hogy a polgármester a kiadvány bevezetőjében megfogalmazza, hogy „Hosszú évek óta nem született olyan döntés, amely egy tervben foglalná össze a város fejlesztésének teendőit.” (A 11 év hosszú idő, de a 22 éve tartó polgármesteri ciklusába beletartozik.)

A csarnok tervezett helyszíne: Gábor Áron-Szent Erzsébet-Bródy Sándor utcák által határolt ingatlan (mely jelenleg nem kizárólagasan az önkormányzat tulajdonában áll)

Ezen tények alapján, egy komoly szándékot tükröző (nem politikai indíttatású) levél megírásához nem kellett volna mást tenni, mint a már 2006-ban és 2015-ben meglévő ötleteket kellett volna aktualizálni. (2006-ban 1,2 milliárd, míg 2017-ben 1,5 milliárd forintra becsült beruházás összeg lett megjelölve, de az aktualizálás halvány nyomai sem láthatóak tekintettel arra, hogy 11 év alatt 0,3 milliárd forintnyi növekedéssel számoltak.)

Összegezve tehát, nem lehet elmenni amellett, hogy ehhez a sikerhez elengedhetetlen egy minden szempontból részletezett koncepcióterv. Kell egy jól kidolgozott tanulmány, hozzá egy egységes támogatás a város részéről és ezután következik azon személyek megkeresése, akik ráhatással lehetnek erre az ügyre. Ezen gondolattal kapcsolatos képviselő indítvány már volt előterjesztve, azonban a képviselő-testület napirendre sem vette.

Ha az említett helyzet így alakult, akkor érdemes inkább a jövőbe tekinteni, azaz ha polgármesterünk elküldött egy ilyen levelet, akkor tanácsos lenne utána küldeni egy jól kidolgozott koncepciótervet, ráadásul több, a témára jobban ráhatással lévő személynek is. Egy esetleges negatív válasz esetében sem kellene feladni a dolgot – ha egyáltalán érkezik bárminemű válasz is egy ilyen megkeresésre – hiszen a korábban említett egységes háttérrel, és jól átgondolt tervekkel egy pár hónapig tartó többfrontos lobbizás, akár pozitív választ is eredményezhet majd a kormány részéről.

Ne felejtsük el azt sem, hogy a turisztikai desztinációvá való minősítés után megnyíló lehetőségbe ha nem fér(ne) bele egy ilyen sportcsarnok megvalósítása, mégis ha az önkormányzat és a képviselő-testület megtárgyalja, hogy a város ezen kívül minden erőbedobásával egy sportturisztikai vonalon is elindulna, akkor nagyobb eséllyel lehetne a téli és nyári időszakok jelentős vendégszámának különbségét kiegyensúlyozni. Mert valljuk be őszintén, egy hosszútávon fenntartható tervvel van értelme egy ilyen sportlétesítménynek Hajdúszoboszlón, ha az nem a szokásos fesztiválok új helyszíneként szolgálna, hanem valóban a helyi sportegyesületek felkészülésének adna helyet, vagy az iskolák kötelező tornaóráira is megoldást nyújthatna.

De ez csak egy helyben való gondolkodásmód. Az idősebb olvasóink talán emlékeznek arra, hogy néhány évtizede Hajdúszoboszló kiemelkedő felkészülési helyként szolgált a sportolóinknak,(edzőtáborok) hiszen a gyakorlási lehetőségek mellett a fürdő nyújtotta szolgáltatásokkal egybekötve a térség „ásza” volt településünk. Ha ez egyszer már megvolt nekünk, miért ne törekedhetnénk arra, hogy újra ezen az irányon elindulva ne csak általánosan legyünk turisztikai desztináció, hanem ismét a térség sportturisztikailag kiemelkedő helyszíne. Ehhez azonban kell, hogy helyi szinten is egységet alkosson a város ebben a kérdésben is, nem mellőzve a helyi sportegyesületek bevonását, továbbá ebben a cikkben unos-untalan ismételt dolgot: kidolgozott, részletes, jól átgondolt koncepció…

Megosztás a Google Pluson

0 megjegyzés:

Powered by Jasper Roberts - Blog